• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Umsóknarfrestur framlengdur til 26. ágúst

SSA augl verkefnisstjori 26 agust

 

Starf verkefnisstjóra svæðisskipulags Austurlands

SSA augl verkefnisstjori-page-0

 

Tveir styrkir úr Minningarsjóði Ragnhildar B. Metúsalemsdóttur og Stefáns Péturssonar

img 3240Brynja Björk Þórsdóttir og Linda María Karlsdóttir hlutu í dag styrki að upphæð 50.000 kr. hvor úr Minningarsjóði Ragnhildar B. Metúsalemsdóttur og Stefáns Péturssonar. Tilgangur sjóðsins er að veita námsfólki búsettu á Austurlandi styrki til háskólanáms.

Brynja Björk Þórsdóttir leggur stund á nám í sálfræði við Háskóla Íslands og er á öðru ári. Hún er fædd og uppalin á Hallormsstað. Eftir að hafa lokið námi við Hallormsstaðaskóla, lá leiðin í Menntaskólann á Egilsstöðum en þaðan lauk Brynja stúdentsprófi af félagsfræðibraut árið 2013.

Linda María Karlsdóttir stundar nám í læknisfræði í Debrecen í Ungverjalandi er á öðru ári af sex. Hún er frá Þrepi í Eiðaþinghá og var alla sína grunnskólagöngu á Eiðum og Egilsstöðum. Þaðan fór Linda María í Menntaskólanum á Egilsstöðum sem hún kláraði á þremur árum.

Minningarsjóður Ragnhildar B. Metúsalemsdóttur og Stefáns Péturssonar, presthjóna að Desjarmýri og Hjaltastað, var stofnaður árið 1945 af börnum þeirra hjóna á aldarártíð þeirra. Höfuðstóll sjóðsins er stofnfé hans að viðbættum vöxtum og minningargjöfum sem og dánargjöf Guðmundar Stefánssonar. Sjóðurinn var upphaflega í vörslu og undir umsjá sýslunefndar Norður-Múlasýslu en er nú í umsjá Sambands sveitarfélaga á Austurlandi (SSA).

Sigrún Blöndal, formaður stjórnar SSA, afhenti þeim Brynju Björk og Lindu Maríu styrkina.

 

Sameiginleg áskorun landshlutasamtakanna um ljósleiðaravæðingu Íslands

Ísland ljósvætt – mikilvægasta hagsmunamál landsbyggðanna

Landshlutasamtökin skora á þingheim og yfirvöld að tryggja aukna fjármuni til verkefnisins „Ísland ljóstengt“. Það er ekki bara sanngirnismál að allir íbúar landsins, hvort sem þeir búa í þéttbýli eða dreifbýli, eigi kost á ljósleiðaratengingu sem stenst nútímakröfur heldur er það beinlínis forsenda uppbyggingar atvinnulífs og byggðar.

Í skýrslu starfshóps um alþjónustu í fjarskiptum og útbreiðslu háhraða nettenginga á Íslandi eru háleit markmið sem landshlutasamtökin hafa fagnað en nokkuð hefur skort á að fjármagn væri í samræmi við markmiðin. Sömuleiðis kom það nokkuð á óvart við úthlutun Fjarskiptasjóðs árið 2016 að byggðasjónarmið skyldu ekki vera höfð að leiðarljósi.

Það er einróma álit landshlutasamtakanna að við framtíðarúthlutanir verði að vera svigrúm fyrir sértækar aðgerðir þar sem horft er til tenginga þeirra svæða þar sem erfiðar aðstæður og/eða lágar tekjur sveitarfélaganna koma í veg fyrir þátttöku í uppboði á samkeppnisforsendum. Þessu hafa landshlutasamtökin komið á framfæri við Fjarskiptasjóð, starfshóp um alþjónustu í fjarskiptum og útbreiðslu háhraða nettenginga á Íslandi og innanríkisráðuneytið.

Nú er til umræðu á Alþingi fjármálaáætlun fyrir útgjöld ríkisins til næstu fimm ára. Því gefst einstakt tækifæri til að festa í framtíðaráætlunum hins opinbera fjárframlag sem dugar til að markmið um ljósleiðaravæðingu landsins á næstu fjórum árum nái fram að ganga, um einn milljarð króna. Til þess þarf áræði sem landshlutasamtökin eru reiðubúin að styðja með ráðum og dáð. Sömuleiðis eru þau, hér eftir sem áður, tilbúin til viðræðna um þetta mikilvægasta hagsmunamál landsbyggðanna.

Virðingarfyllst,

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæði

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi

Fjórðungssamband Vestfirðinga

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra

Eyþing

Samband sveitarfélaga á Austurlandi

Samtök sveitarfélaga á Suðurlandi

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum

 
Síða 4 af 11
Samband Sveitarfélaga á Austurlandi - Tjarnarbraut 39 - 700 Egilsstaðir - Sími: 470-3810 - Netfang: ssa@ssa.is