• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Aðalfundur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi

50. aðalfundur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) fer fram í Herðubreið, Seyðisfirði dagana 7.- 8. október nk. Sveitarstjórnarmenn þeirra átta sveitarfélaga sem mynda landshlutasamtökin munu þar móta sameiginlegar áherslur landshlutans auk þess að ræða þau tækifæri og áskoranir sem sveitarfélögin standa frammi fyrir.

Fjölbreytt dagskrá verður á aðalfundinum en samþykktir ályktana er vitaskuld megin verkefni aðalfundar þar sem þær móta stefnu landshlutans á öllum sviðum. Á dagskránni verða fjórar málstofur sem fjalla um stjórnsýslulega stöðu landshlutasamtaka, framtíðarfyrirkomulag almenningssamganga á Austurlandi, svæðisskipulag og hönnun áfangastaðarins Austurlands og uppbyggingu þekkingarsamfélags á Austurlandi. Hefð er fyrir því að afhenda Menningarverðlaun SSA í hátíðarkvöldverði auk þess sem sveitarstjórnarfólk af svæðinu er heiðrað.

Hátíðarávarp verður í höndum Kristjáns Þórs Júlíussonar heilbrigðisráðherra auk þess sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 1. þingmaður Norðausturkjördæmis mun ávarpa fundinn. Þá flytur Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga erindi um starfsemi sambandsins og Smári Geirsson og Sigrún Blöndal velta fyrir sér sögu SSA sem fagnar 50 ára afmæli sínu 8. október nk.

Stofnfundur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi var haldinn í Egilsbúð dagana 8. – 9. október 1968. Þar var samþykkt að stofna til samtaka austfirskra sveitarfélaga en alls sóttu fundinn 28 fulltrúar frá 15 sveitarfélögum. Þá voru einnig samþykkt lög fyrir SSA þar sem fram kemur að markmið sambandsins skuli vera að vinna að hagsmunum sveitarfélaganna, einkum í atvinnu-, efnahags-, mennta-, skipulags-, samgöngu- og félagsmálum. Í dag eiga öll átta sveitarfélögin á starfssvæði SSA, frá Djúpavogi í suðri til Vopnafjarðar í norðri, aðild að landshlutasamtökunum. Verkefnum SSA hefur fjölgað á undanförnum árum, ekki síst með tilkomu samnings um sóknaráætlun.

Dagskrá fundarins.

 

Verkefnisstjóri svæðisskipulags Austurlands ráðinn

Ljósmynd 1Samband sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) hefur ráðið Skarphéðinn Smára Þórhallsson landfræðing í starf verkefnisstjóra svæðisskipulags Austurlands. Skarphéðinn hefur störf 1. október nk.

Vinna við svæðisskipulag Austurlands er eitt af áhersluverkefnum landshlutans í tengslum við samning um sóknaráætlun. Markmiðið með verkefninu er að vinna skipulagsáætlun sem tekur til allra sveitarfélaga á Austurlandi sem landfræðilegrar, hagrænnar og félagslegrar heild. Í svæðisskipulagi er sett fram stefna viðkomandi sveitarfélaga um sameiginlega hagsmuni, s.s. byggðaþróun, samgöngur, náttúru, menningu, auðlindir og þjónustu, svo eitthvað sé nefnt. Einnig á í svæðisskipulagi að útfæra landsskipulagsstefnu á viðkomandi svæði. Vinna við svæðisskipulag verður nátengd vinnu við hönnun áfangastaðarins Austurlands en markmið þess er að þróa Austurland sem búsetukost fyrir fólk, fjölskyldur og fyrirtæki. Aðferðafræði hönnunar er lögð til grundavallar í vinnunni sem byggir á rannsóknarvinnu og samtali við íbúa og notendur (e. destination design). Verkefnið hófst 2014 og fellur vel að áherslum svæðisskipulags.

Þegar hefur verið skipuð svæðisskipulagsnefnd í samræmi við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar og verður fyrsti fundur nefndarinn 20. október nk. Þá hefur verið gengið frá ráðningu Skarphéðins Smára Þórhallssonar í starf verkefnisstjóra svæðisskipulags Austurlands. Hann mun hefja störf 1. október nk.

Skarphéðinn Smári útskrifaðist sem landfræðingur frá Háskóla Íslands árið 2002 en hann lagði áherslu á skipulagsmál í náminu. Samfara námi vann hann við að útbúa gagnagrunna vegna Landgræðsluskóga hjá Skógræktarfélagi Íslands. Árið 2005 tók Skarphéðinn Smári við starfi héraðsfulltrúa hjá Fljótsdalshéraði þar sem hann fór með málefni dreifbýlisins og hálendis. Hann tók svo við umhverfismálum sveitarfélagins árið 2008 þar sem hann starfaði fram til ársins 2010 þegar hann hóf störf hjá Mannviti, fyrst sem landfræðingur og síðar meir sem skrifstofustjóri. Í lok árs 2015 hóf Skarphéðinn Smári eigin rekstur undir merkjum Logg – landfræði & ráðgjöf. Hann hefur víðtæka reynslu að vinnu við skipulagsmál.

 

Byggðaráðstefna á Breiðdalsvík

Byggðastofnun í samstarfi við Austurbrú, Breiðdalshrepp, Samband íslenskra sveitarfélaga og Samband sveitarfélaga á Austurlandi stendur að ráðstefnu undir yfirskriftinni "Sókn landsbyggða: Kemur unga fólkið? Hvar liggja tækifærin?" dagana 14. - 15. september nk. á Breiðdalsvík. Ráðstefnunni er ætlað að kynna nýjar rannsóknir í byggðamálum og reynslu af hagnýtu starfi og vera á þeim grunni vettvangur fyrir umræðu um stefnumótun. Ráðstefnan er haldin á Breiðdalsvík er það gert til að veita þátttakendum innsýn í lífskjör heimamanna og áskoranir og tækifæri sem þeir standa frammi fyrir.

Nánari upplýsingar um ráðstefnuna er að finna á heimasíðu Byggðastofnunar.

 

Umsóknarfrestur framlengdur til 26. ágúst

SSA augl verkefnisstjori 26 agust

 
Síða 5 af 13
Samband Sveitarfélaga á Austurlandi - Tjarnarbraut 39 - 700 Egilsstaðir - Sími: 470-3810 - Netfang: ssa@ssa.is